Polityka prywatności serwisu www.boogiesteps.com

   

   

§ 1 Postanowienia ogólne

  

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług poprzez Serwis.

  

1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Michał Jasiński, zam. ul. Słoneczna 13, 48-370 Paczków osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrowaną zgodnie z Art. 5 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.
2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
  

§ 2 Rodzaj, zakres oraz cel zbierania danych osobowych 

  

1. Administrator przetwarza dane osobowe w przypadku

1.1.  Składania zamówienia w sklepie boogiesteps.com w celu wykonania umowy sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy sprzedaży),

1.2. zapisania się do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

2. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych:

2.1. w przypadku składania zamówienia:

- Imię

- Nazwisko

- Adres do korespondencji

- Adres e-mail

- Numer telefonu kontaktowego

2.2. w przypadku zapisu do Newslettera:

- Imię

- Adres e-mail

3. Dane osobowe są przechowywane przez administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, jednak nie dłużej niż 5 lat od daty zawarcia umowy.

4. Podczas korzystania ze Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Usługobiorcy lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

5. Od Usługobiorców mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

6. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

7. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

- poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”]. 

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 

  

§ 3 Dostęp do do treści własnych danych, kontroli oraz ich poprawiania

  

1. Do danych zawartych w formularzu przysługuje dostęp osobie fizycznej, która je tam umieściła (art. 15 RODO). Osoba ta ma również prawo do  ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), prawo wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. (art. 7 us. 3 RODO). 

2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 9 można wysłać stosowną wiadomość na adres poczty elekteornicznej: boogiesteps@yahoo.com.

3. W przypadku wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem, wynikającym z powyższych praw, Administrator danych osobowych spełni żądanie niezwłocznie, jednak nie później niż 30 dni kalendarzowych od jego otrzymania. Jeśli jednak, z uwagi na złożony charakter żądania, nie będzie możliwe spełnienie żądań w ciągu 30 dni kalendarzowych, Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu dostarczenia do 60 dni kalendarzowych, uprzednio informując o tym Użytkownika.

4. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

§ 4 Postanowienia końcowe

  

1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. o wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

2. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis boogiesteps.com Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

  

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt. Wszelkie dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej w zakładce “Kontakt” oraz w Regulaminie Sklepu.

Wróć na stronę główną
Back to top